Foto:Jan Karlsson,Anders Gustafson.

                .....................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                            Jaktkanot från Hästholmen utanför Karlskrona.

                                         

                                                                                                               Inpassning av mall till roder.                                            

                                            

                                  Foto:Anders G.

                                 ...........................................................................................................................................................................................................................

 

                                                             Det senaste vinter och vår "objektet" en sk. Dagseglare från 30-talet.

                                             

     

                                                       

 

                             

                           Foto:Anders G.