Föreningen L. Laurin                           Motoren Schweiz

  Målilla Motormuseum                           Semideisel

 Träbåtsakuten                                 Fina Motorer

Ostindiefararen  Ostindiefararen                                Nostalgica

 Tändkulans vänner                              Rubens

  Pythagoras                                      Ivars Veteransida

 Tjust Skärgård                                 Aktersnurran

 Dansk Motorsamling                             Brenneriet  Motorsamling

 Finska Motorfabriks AB                        Motorhistoriker

 Föreningen  Allmogebåtar                      Jegerup  Motorsamlingar

  Tjust Allmogebåtar